Τηλέφωνο: 28210-59665
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα με Παρασκευή 13.30 έως 21.00
(Σαββατοκύριακο Κλειστά)
Ωρες Επικοινωνίας - Ραντεβού: Δευτέρα με Παρασκευή 13.30 με 21.00
Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 76 (κεντρικό γραφείο), Τσόντου Βάρδα 29 (Υποκατάστημα 1), Δημητρακάκη 41 (Υποκατάστημα 2) - πλατεία Δικαστηρίων

Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική γονέων μπορεί να είναι απαραίτητη συγχρόνως με τη θεραπεία του παιδιού, με σκοπό οι γονείς να στηρίξουν αυτή από την πλευρά τους.

Ο στόχος στη συμβουλευτική γονέων είναι η ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου. Ο γονέας μέσα από τη διαδικασία της συμβουλευτικής μπορεί να:

  • γίνει «συν-θεραπευτής» του παιδιού στο σπίτι, ώστε να υπάρχει σταθερότητα και συνέπεια ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των δυσκολιών του παιδιού.
  • να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και την κατάλληλη καθοδήγηση στο παιδί.
  • να βρει τις ισορροπίες και να βελτιώσει τη ζωή ολόκληρης της οικογένειας.