Τηλέφωνο: 28210-59665
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα με Παρασκευή 13.30 έως 21.00
(Σαββατοκύριακο Κλειστά)
Ωρες Επικοινωνίας - Ραντεβού: Δευτέρα με Παρασκευή 13.30 με 21.00
Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 76 (κεντρικό γραφείο), Τσόντου Βάρδα 29 (Υποκατάστημα 1), Δημητρακάκη 41 (Υποκατάστημα 2) - πλατεία Δικαστηρίων

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Η ειδική παιδαγωγός του κέντρου μας αναλαμβάνει τη μαθησιακή αξιολόγηση και το  πρόγραμμα παρέμβασης της ειδικής διαπαιδαγώγησης. Στόχος της ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης για να αντιμετωπίσει τις μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού.

Με τις κατάλληλες μεθόδους, τους εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας και το εξειδικευμένο υλικό, η ειδική παιδαγωγός προάγει την ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων (λογική σκέψη, συγκέντρωση, μνήμη) ,  μαθησιακών ικανοτήτων (ανάγνωση, γραφή, ορθογραφίας, αρίθμησης) αλλά όπου χρειαστεί ενισχύει ψυχολογικά και τροποποιεί την ανεπιθύμητη συμπεριφορά.

Αξιολόγηση στην ειδική διαπαιδαγώγηση:

Η αξιολόγηση στην ειδική διαπαιδαγώγηση είναι σημαντική:

 • για τη συλλογή πληροφοριών για τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του παιδιού στην ανάγνωση, τη γραφή, τα μαθηματικά και την ορθογραφία.
 • για να αποφασίσει η διεπιστημονική ομάδα εάν θα χρειαστεί τις υπηρεσίες της ειδικής αγωγής.
 • γιατί θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη για την κατάλληλη παρέμβαση.
 • ώστε να σχεδιαστεί η εξατομικευμένη διδασκαλία.
 • Κατά τη διάρκεια της θεραπείας αξιολογείται η πρόοδος και ο ρυθμός μάθησης του παιδιού.

Στόχος της αξιολόγησης στην ειδική διαπαιδαγώγηση είναι να βελτιώσουμε τις εκπαιδευτικές ικανότητες και τη μάθηση του παιδιού.

Πρόγραμμα παρέμβασης στην ειδική διαπαιδαγώγηση:

 • Διδασκαλία Ανάγνωσης και Ορθογραφίας 
 • Εκμάθηση φωνολογικής ενημερότητας
 • Ανάπτυξη και εμπλουτισμό λεξιλογίου
 • Εκμάθηση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας
 • Εξάσκηση στην παραγωγή, σύνθεση και ετυμολογία των λέξεων
 • Διδασκαλία Περίληψης κειμένου, εξαγωγής των σημαντικότερων στοιχείων του περιεχομένου 
 • Εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού λόγου
 • Εκμάθηση στρατηγικών και μεθόδων για την μελέτη των μαθημάτων του σχολείου
 • Ενίσχυση των αντιληπτικών ικανοτήτων  (μνήμη, σειροθετική ικανότητα, λογική σκέψη, οπτική αντίληψη) και εκμάθηση γνωστικών εννοιών
 • Διδασκαλία λογικομαθηματικής σκέψης και μαθηματικών
 • Εξάσκηση των γραφοκινητικών δεξιοτήτων
 • Τροποποίηση συμπεριφοράς για την οριοθέτηση, την αύξηση συγκέντρωσης της προσοχής και τη μείωση υπερκινητικότητας
 • Ψυχολογική στήριξη του παιδιού για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και ανάπτυξη του αισθήματος επιτυχίας
 • Συμβουλευτική γονέων σε θέματα διαπαιδαγώγησης