Ειδικά Ομαδικά Προγράμματα

Ειδική Σχολική Μελέτη

Το κέντρο μας παρέχει ειδικό πρόγραμμα σχολικής μελέτης σε μαθητές δημοτικού, με την εποπτεία ειδικού παιδαγωγού. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία, η οποία διευκολύνει το παιδί στις καθημερινές σχολικές υποχρεώσεις του. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τον μαθητή να κατανοήσει καλύτερα την ύλη των σχολικών μαθημάτων. Η ειδική σχολική μελέτη πραγματοποιείται σε ολιγομελή τμήματα (2 – 4 παιδιά). Τα παιδιά μέσω της ομαδικής μάθησης εργάζονται συνεργατικά και παράλληλα αποκτούν την αυτονομία στο διάβασμα.