Ο Χώρος μας

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

RECEPTION & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ